Bakterilerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Bakteriler

 

Bakteriler, bağımsız yaşayabilen en küçük organizmalardır. Bakterilerin morfolojik, fizyolojik yapıları, metabolizma, çoğalma biçimleri ve oluşturdukları enfeksiyonların bilinmesi önemidir.

 

Bakterilerin Genel Özellikleri

 

Bakterilerin genel özelliklerinin bilinmesi, hastalık yapma yeteneklerinin incelenmesi yönünden önemlidir. Doğada hastalık yapma yeteneği olmayan bakterilere saprofit adı verilir. Bu nedenle bakteri hücre yapısının ve salgılarının bilinmesi, enfeksiyon hastalıklarının tanısı yönünden de önem taşır. Çok ilkel bir mikroskop kullanarak bakteriler üzerinde çalışmalar yapan A. Van Leeuwenhoek’dan beri bakterilerin yuvarlak, çomakçık ve sarmal şeklinde üç yapısal özellik gösterdikleri bilinmektedir. Görünümleri bakımından yapılmış olan bu gruplama günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

 

Yuvarlak Şekilli Bakteriler – Koklar(Coccus)

 

Koklar, genellikle yuvarlak şekilli bakterilerdir. Bazı koklar ise kahve çekirdeği veya hafif oval biçimde olabilirler. Koklar, bölünmeleri sırasında birbirlerinden ayrılmayarak değişik yapıda bakteriler oluştururlar.

 

Çomakçık Şeklindeki Bakteriler (Basiller – Bacillus)

 

Sert veya esnek çeperli, düzenli veya düzensiz çomakçık şeklinde olan bakterilere basil denir. Bacillus sözcüğü gram pozitif ve endospor yapan çomakçık şeklindeki bazı bakteriler için bir genus (cins) adı olarak kullanılır. Basillerin en önemli özelliği spor oluşturma yetenekleridir. Sadece aerobik veya anaerobik ortamlara ve antibiyotiklere karş dirençlidir. Basiller şarbon, difteri, pnömoni, üriner sistem ve yara enfeksiyonlarının etkenidir. Basiller, görünüm özellikleri veya bulundukları ortamın çeşitli etkilerine bağlı olarak değişik görünümde olabilirler.

 

Sarmal Şekildeki Bakteriler

 

Sarmal şeklindeki bakteriler yalnız bir kıvrımlı, bazen de 15’ ten çok kıvrımlı görünümde olanları vardır. Spiroketler ve Spiriller olarak iki gruba ayrılır.

 

a.Spiroketler

 

Vücutları yumuşak, bükülebilen ve kıvrılarak yılansı hareket edebilen bakterilerdir. Spiroketlerin boyama ve üreme bakımından ayrım gösteren üç cinsi insanlar için önem taşır. Bunlar; Treponema, Borrelia, Leptospira’ lardır.

 

b.Spiriller

 

Bu grupta sert vücutlu, kıvrımlı, sarmal şekilli bakteriler bulunur. Bunlar anaerob ortamda yaşayan mikroorganizmalardır. Kirpikleri ile hareket ederler. Sert yapılı olanların bir alt grubu Vibriyolardır. Virgüle benzeyen ve kıvrımlı çomak şeklinde görünümleri vardır. Vibriyo, bir ucundan çıkan tek kirpik ile hareketini sağlar. Vibriyolar aerob mikroorganizmalardır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir