Astroloji biliminin kadınlar üzerine etkileri nelerdir?

 

 

Bilim tarihinin eskilerinden olan astroloji, yazının varoluşundan beri kendini göstermiştir. Bu bilim dalı yıldızların ve aynı zamanda gezegenlerin insanlar açısından nasıl etkileri olduğunu araştırır. Astroloji Mezopotamya topraklarında görülmüş sonra Yunan medeniyeti ile kendisine gelişme zemini hazırlamış ve bu sayede günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmıştır. Geçen bu zaman içerisinde yalnızca kendisine geliştirmemiş bunun yanında diğer bilim dallarına da etki etmiştir. Bilimin günümüz şartlarında ilerleme göstermesi ve her şeyin somut delillere dayandırılması nedeniyle astroloji günümüzde etkisini geçmişe göre kaybetmiştir.

 

Astroloji biliminin kadınlar üzerinde yaptığı etki…

 

Kadınlar ve erkekler açısından bir kıyaslama yapmak gerekirse kadınların astrolojiye bakış açısı erkeklere göre çok farklıdır. Erkekler arasında astrolojiye olan ilgi kadınlara göre çok zayıftır. Pek az erkek bu bilimle ilgilidir diyebiliriz. Bunun yanında durum bayanlarda çok daha farklıdır. Erkekler çok az bu bilime ilgi gösterirken bayanlarda oran çok yüksektir. Astroloji biliminin günümüze kadar ilerlemesinde başlıca ana etken kadınların bu bilime olan inancıdır. Günümüzde çevremizde gördüğümüz kadınlar arasında pek çoğu astrolojiye meraklıdır. Çevrenizde bir sohbet ortamında burç yorumlarını okuyan ya da bu burçlar hakkında konuşan bayan görmeniz çok doğal bir durum haline gelmiştir.

 

Astrolojinin günümüze kadarki tarihi

 

Belirttiğimiz gibi yazının varoluşundan beri Astrolojinin olduğunu görebiliyoruz. Daha derinlere inmek gerekirse astroloji bilimi tarihi kadar eskidir. Günümüzün modern birimlerinin hiçbir vasfının olmadığı, İsimlerinin geçmediği dönemlerde bu bilimin var olduğunu görmek mümkün. Eski medeniyetler içerisinde hemen her uygarlık bahsettiğimiz bu bilime ilgi göstermiştir. Biz bunları günümüz arkeologların yapmış olduğu çalışmalardan anlayabiliyoruz. Yapılan çalışmalar Mısır Hint uygarlığı ya da Arap uygarlıklarına kadar pek çok medeniyetin astroloji ile ilgilendiğini gösteriyor.

 

Astroloji ait kanıtlar ne zaman bulunmuştur?

 

Yapılan çalışmalarda astrolog olan kişilerin ilk olarak kimler olduğu netlik kazanmamıştır. Ancak günümüze kadar ulaşabilmiş belgeler arasında yapılan incelemelerde ilk kaydedilen kanıtların milattan önce 3000’li yıllarda Kaldeliler ait olduğunu gösteriyor. Dönemin toprakları günümüzün Irak ülkesinin bulunduğu yerde olduğu incelemelerde görülmüş. Pek çok uzman astrolojinin tarihinin bulunan Bu kalıntılardan çok daha öncesine dayandığını söylemekte Ancak şu an için bu yönde delil bulunmuş değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir